กิจกรรมทบทวน

kapook_41284กิจกรรมทบทวน

ข้อที่ 1.

G1

1.สร้าง Gant Charts

2.สร้าง PERT Charts

3.โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน

4.เส้นทางวิกฤติประกอบด้วยกิจกรรมใดบ้าง

G3

PERT Charts

G2

1. B->E->F:3+5+5=13

2. B->D:3+8=11

3. C->A->D:2+5+8=15

4. C->A->E->F:2+5+5+5=17

โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมด 17 วัน

เส้นทางวิกฤตประกอบด้วย:C->A->E->F:2+5+5+5=17

ข้อที่ 2. 

G4

1.สร้าง Gant Charts

2.สร้าง PERT Charts

3.โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน

4.เส้นทางวิกฤติประกอบด้วยกิจกรรมใดบ้าง

G5

PERT Charts

G6

1. A ->G ->H ->I ->J:10+2+5+3+8=28

2. B ->C ->D ->F:8+4+4+5=21

3. B ->C ->E ->F:8+4+20+5=37

โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมด: 37 วัน

เส้นทางวิกฤตประกอบด้วยกิจกรรม:B ->C ->E ->F:8+4+20+5=37   kapook_43299

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s